Aanvragen subsidie welkom bij SBBK

Emmeloord - De Stichting Beheer Voormalig Bezit Kruisvereniging Noordoostpolder, kortweg SBBK, vergadert 4 juli over subsidieverzoeken op gebied van zorg en welzijn.

Tot die datum kunnen organisaties een subsidieverzoek indienen. Op de website www.sbbk-nop.nl staat hoe een aanvraag ingediend moet worden en aan welke criteria deze moet voldoen.  De SBBK beheert de bezittingen en de opbrengsten van de verkoop van de kruisgebouwen in praktisch alle dorpen van Noordoostpolder. Uit die gelden worden  doelen op het gebied van zorg en welzijn financieel gesteund. Eerder ontvingen onder andere stichting Toon Hermanshuis, Stichting Leergeld, Stichting Balansruiters en de Kinderboerderij geld. Ook kwam er met SBBK geld in alle dorpen een urnenmuur op de begraafplaatsen.