MCC Flevoland zoekt nieuwe vorm

Emmeloord -  Het samenwerkingsverband tussen Coloriet, Icare, MC Groep, Woonzorg Flevoland en Zorggroep Oude en Nieuwe Land in MCC Flevoland wordt beëindigd.

Het bestuur van het MCC Flevoland onderzoekt nieuwe vormen van samenwerken. De lopende projecten worden zorgvuldig overgedragen en de bestaande netwerken, waaronder het Netwerk Palliatieve Zorg, het Dementienetwerk en de CVA-zorgketen, worden ondergebracht bij de bestaande partners. Het MCC Flevoland groeide sinds de oprichting in 1999 uit tot een project- en innovatiebureau dat zich sterk maakte voor kwaliteit van zorg en nam daarbij de cliënt altijd als uitgangspunt. Vanuit een onafhankelijke benadering zette het MCC in op het verbinden en motiveren van mensen om samen de zorg te vernieuwen en op een hoger niveau te brengen. Geen enkele deelnemer aan het MCC twijfelt aan de noodzaak en het belang om als organisaties samen te werken. Men constateert dat het MCC heel veel heeft gebracht. De zorg verandert en het MCC verandert mee. Door de landelijke ontwikkelingen en de hervormingen binnen het zorgstelsel is geconstateerd dat de huidige vorm van samenwerken minder goed aansluit bij alle maatschappelijke veranderingen. Deze conclusie ligt ten grondslag aan de beslissing het MCC Flevoland in de huidige vorm te beëindigen en in een bredere context te zoeken naar een meer passende vorm van samenwerking.