Groot onderhoud aan N762 Vollenhove

Vollenhove - In verband met het uitvoeren van groot onderhoud is de hoofdrijbaan van de provinciale weg N762 Vollenhove-Sint Jansklooster afgesloten voor het verkeer van woensdag 18 tot en met vrijdag 27 mei 2016.

Het gaat om het gedeelte tussen de rotonde met de N331 (Oppen Swolle) en de kruising met de Leeuwte. De omleiding loopt via de N331 naar Zwartsluis, N334 richting Giethoorn (vice versa). De bus rijdt via een andere route.  De exacte datum van uitvoering van de werkzaamheden is afhankelijk van de weersomstandigheden en wordt met borden aangegeven en te zijner tijd via de website www.bereikbaar.overijssel.nl gecommuniceerd. Het groot onderhoud betreft het vervangen van asfalt en het opnieuw aanbrengen van markeringen op de hoofdrijbaan. Aan de bushaltes ter hoogte van de Duinweg worden ook onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Inloopspreekuren Voor en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn er twee inloopspreekuren. Deze worden gehouden op dinsdag 17 en 24 mei tussen 11.00 en 12.00 uur in de keet van de aannemer, De Kampen in Vollenhove. Vertegenwoordigers van de provincie Overijssel en de aannemer zijn dan aanwezig om een toelichting te geven op de werkzaamheden, planning, de omleidingroutes en om vragen te beantwoorden. www.bereikbaar.overijssel.nl.