Een miljoen windgeld naar polderdorpen

Espel - De dorpen Creil, Espel, Nagele, Rutten en Tollebeek hebben maandag ieder de eerste 10.000 euro ontvangen van Windpark Noordoostpolder.

De komende twintig jaar ontvangen ze ieder jaar dit bedrag van de energieproducent, waarmee Windpark Noordoostpolder 1 miljoen euro steekt in de dorpen. De dorpsbelangen moeten de besteding van het geld verantwoorden in de jaarvergadering. Het dorp Rutten heeft al gezamenlijk besloten om deze gift te gebruiken voor de te ontwikkelen Uni-Multi Functionele Accommodatie; een plek waar onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaal, sport- en dorpshuis samenkomen. “Het is altijd de ambitie van de initiatiefnemers van Windpark Noordoostpolder geweest om de omgeving te laten meedelen in de opbrengsten van het windpark”, zei Cees Tolsma, voorzitter van Koepel Windenergie Noordoostpolder, de partij die de belangen behartigt van de initiatiefnemers. In een vroegtijdig stadium is al besloten om inwoners en agrariërs van de Noordoostpolder, Urk en voormalig Lemsterland te laten participeren in de windturbines in het water en is de financiële bijdrage aan ieder van de vijf dorpen in de Noordoostpolder vastgelegd. Daarnaast ontvangt de provincie/gemeente jaarlijks 60.000 euro, die onder andere wordt aangewend voor de exploitatie van het bezoekerscentrum 11BEAUFORT in Nagele. Ook ontvangen circa zestig huishoudens, die het dichtst bij de windturbines zijn gelegen, een vergoeding van ongeveer 1.800 euro, een gemiddelde jaarlijkse energierekening. Windpark Noordoostpolder Het windpark bestaat uit 86 windturbines op het land en in het water, die gezamenlijk jaarlijks circa 1,4 miljard kWh schone, duurzame elektriciteit opwekken. Genoeg om ruim 400.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien. Het windpark wordt tot stand gebracht door drie projectpartners: NOP Agrowind, Westermeerwind en RWE.