Pleidooi voor kleurrijk 'groen' in polder

Emmeloord - Hylke Hekkenberg van PvdA/GroenLinks wil dat de gemeente in samenwerking met het Groenhorst College een tastvak aanlegt voor onderhoudsarme planten met het doel op termijn meer bloemrijke bermen en kleurrijke perken te realiseren.

Hij dient daartoe een motie in, die in de raad van 30 mei aan de orde komt. Het testvak moet uitwijzen dat planten en bloembermen in onderhoud niet duurder is dan grasmaaien. Hekkenberg vindt het jammer dat de gemeente de laatste jaren heesters heeft vervangen voor goedkoop gras. Uit onderzoek blijkt dat vaste planten vergelijkbare en soms zelfs lagere onderhoudskosten hebben dan gras, terwijl het veel meer kwaliteit voor de leefomgeving oplevert. Dat geldt ook voor bloemrijke bermen, die goed zijn voor de biodiversiteit en bijdragen aan een aantrekkelijke toeristische omgeving.