Provincie komt bewoners aan vaarten tegemoet

Emmeloord -  Bewoners langs de Urkervaart en de Zwolsevaart mogende provinciale beheerstrook blijven gebruiken als uitbreiding van hun achtertuin.

Dit wordt toegestaan onder enkele voorwaarden, die in een ontheffing en overeenkomst zullen worden vastgelegd. Het college van Gedeputeerde Staten gaat de Nadere regels voor ligplaatsen en afmeervoorzieningen uit 2013 op dit onderdeel aanpassen op verzoek van de gemeente Noordoostpolder.