Subsidie aanvragen voor leefbaarheid platteland

Emmeloord -  Vanaf deze zomer kan er weer LEADER subsidie worden aangevraagd voor leefbaarheidsprojecten op het platteland.

LEADER is een Europese subsidie voor het verbeteren van de leefbaarheid van dorpen en landelijk gebied.  Wethouder Henk Suelmann: “LEADER kan veel betekenen voor Noordoostpolder. Het is bijvoorbeeld een prima middel om de dorpsvisies uit te voeren. Ik nodig de dorpen daarom van harte uit om met voorstellen te komen.” Vrijwel alle dorpen hebben een dorpsvisie gemaakt. Daarin schreven zij zelf wat zij willen doen om de leefbaarheid van hun dorp goed te houden. Dat sluit goed aan op de doelstelling van LEADER. Ook het versterken van de recreatie is iets dat goed bij LEADER past. En ook daaraan wordt hard gewerkt in Noordoostpolder. De gemeente betaalt mee aan ieder LEADERproject. Dat is een voorwaarde uit de Europese subsidieregeling. De gemeenteraad besluit op 30 mei 2016 hoeveel geld zij hiervoor beschikbaar stelt. LEADER subsidie aanvragen Inwoners die meer informatie willen over het aanvragen van LEADER subsidie, kunnen contact opnemen met de gemeente Noordoostpolder (info@noordoostpolder.nl). Ook is informatie te vinden op www.leaderflevoland.nl