Veiligheid De Munt opnieuw geborgd

Emmeloord - Industrieterrein De Munt heeft de hercertificering van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) behaald.

Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst van Stichting Beveiliging De Munt (SBDM) bij de firma Kuiken. Het certificaat werd  uitgereikt door burgemeester Aucke van der Werff aan Jan Kamphorst vertegenwoordiger van de politie en Arend Slagter, penningmeester van de SBDM. Dankzij het collectief op bedrijventerrein De Munt behoort het bedrijventerrein tot één van de drie veiligste van Nederland! De bijeenkomst was georganiseerd voor alle ondernemers gevestigd op bedrijventerrein De Munt in Emmeloord. De avond werd geopend door avondvoorzitter Jan de Jong. Het eerste gedeelte stond in het teken van de uitreiking van de certificaten. Deelnemers van het SBDM collectief kunnen met het certificaat onder andere aan verzekeringsmaatschappijen aantonen dat veiligheid op het bedrijventerrein waar zij gevestigd zijn goed geborgd is. Stichting Beveiliging De Munt wilt hiermee nog meer ondernemers op het bedrijventerrein stimuleren om te participeren in de stichting en dus de veiligheid op het bedrijventerrein. Door middel van het collectief kunnen de bedrijven op De Munt samen zorgen voor het borgen en behouden van optimale veiligheid. Harry de Jong, bestuurslid van de SBDM, heeft tijdens deze avond toegelicht wat veiligheid precies inhoudt, hier komt veel meer bij kijken dan enkel cameratoezicht. Arend Slagter, penningmeester van de SBDM, heeft de ondernemers voorzien van financiële informatie van de stichting én toegelicht welke middelen nodig zijn om de veiligheid te blijven borgen. Hierbij is actieve participatie van alle ondernemers op bedrijventerrein De Munt van belang.