Verbouw Waterschapshuis kost 5,7 miljoen euro

Emmeloord -  Waterschap Zuiderzeeland verbouwt het Waterschapshuis in Lelystad en twee regiokantoren. De kosten bedragen 5,7 miljoen euro. De verbouwingen hebben geen stijging van de waterschapslasten tot gevolg, benadrukt het waterschap.

Het besluit tot de verbouw is vandaag genomen door de Algemene Vergadering. Het waterschap neemt maatregelen die zorgen voor een vermindering van het energieverbruik (zoals het gebruik van led-verlichting en een energiezuinige verwarmingsinstallatie). De resterende energie die nodig is, wordt bij het waterschaphuis opgewekt door bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen of door gebruik te maken van Warmte-Koude-opslag. Het doel van de maatregelen is een energieneutraal Waterschapshuis. Door het maken van bewuste keuzes levert het waterschap een actieve bijdrage aan duurzame ontwikkeling. Tegelijkertijd dragen deze maatregelen bij aan een gezond en comfortabel werkklimaat, wat positief zal bijdragen aan de vermindering van ziekteverzuim en verhoging van de arbeidsproductiviteit. De verbouwingen hebben geen stijging van de waterschapslasten tot gevolg. ”De aanpassingen in de kantoorhuisvesting leiden tot een meer efficiënte uitvoering van de taken en vermindering van de energiekosten. Daarom hebben we de organisatie de opdracht gegeven om te zorgen dat de verbouwingen kostenneutraal zijn, waardoor de waterschapslasten niet stijgen”, aldus Camiel Maenhout, heemraad Waterschap Zuiderzeeland. De kosten voor de verbouwingen zijn 5,7 miljoen euro, dit zijn zowel uitgestelde, reguliere vervangingsinvesteringen als investeringen om de kantoren opnieuw in te richten. Daarnaast wordt er 850.000 euro geïnvesteerd om het Waterschapshuis energieneutraal te maken. Door veranderingen in de samenleving wordt de vraag naar een zichtbaar en aanspreekbaar openbaar bestuur, zoals het bestuur van het waterschap, steeds groter. Ook veranderingen op de arbeidsmarkt, waar plaats- en tijdonafhankelijk werken steeds normaler wordt en waar de ‘nieuwe’ generatie gewend is om zoveel mogelijk digitaal te werken, vragen om aanpassingen. Daarnaast werkt Waterschap Zuiderzeeland steeds meer samen met andere organisaties. Hierdoor is er behoefte aan meer en een ander soort werkplekken. De huidige gebouwinrichting en ict-middelen beperken de mogelijkheid om goed op deze ontwikkelingen in te spelen. Verhuizen De verbouwing van het Waterschapshuis aan de Lindelaan start eind september 2016 en is naar verwachting in maart 2017 afgerond. Tijdens de verbouwing verhuist de organisatie tijdelijk naar het stadhuis van de gemeente Lelystad en is het Waterschapshuis gesloten.