Provincie houdt 4,6 miljoen over op begroting

Lelystad -  De jaarrekening 2015 van de provincie Flevoland heeft een positief resultaat van 4,6 miljoen euro. Dat is met name het gevolg van efficientere bedrijfsvoering van de provincie en een hogere uitkering van het Provinciefonds.

De accountant spreekt van een blijvend goede financiële beheersing die zich positief ontwikkelt. Gedeputeerde Financiën Arie Stuivenberg heeft woensdag 20 april de jaarrekening 2015 aangeboden aan Roelof Siepel, vicevoorzitter van Provinciale Staten. De jaarrekening over 2015 bevat geen verrassingen. Gedeputeerde Arie Stuivenberg: “Het beheer van onze financiële huishouding is goed op orde. De accountant was zeer positief over de manier waarop de provincie blijvend aandacht besteedt aan de controle op en het beheer van onze middelen. Gedeputeerde Staten zijn tevreden over de resultaten die bereikt zijn. De gezonde financiële positie biedt de ruimte om de komende periode niet alleen de ambities uit het coalitieakkoord uit te voeren, maar ook een aantal extra zaken.” Positief resultaat Het positieve resultaat van 4,6 miljoen is voor ongeveer de helft (2 miljoen) het gevolg van lagere bedrijfsvoeringslasten. Daarnaast is er in de septembercirculaire een hogere bijdrage uit het provinciefonds uitgekeerd van € 1 miljoen, waarmee op voorhand geen rekening was gehouden. Verder is een aantal projecten en beleidsvoornemens in 2015 doorgeschoven naar volgende jaren. Deze jaarrekening is het eerste jaarverslag dat gepresenteerd wordt in de nieuwe bestuursperiode. Deels is het een resultaat van de begroting van het ‘oude’ college, maar de eerste aanvullingen van het huidige coalitieakkoord zijn zichtbaar. De behandeling van de jaarstukken 2015 zal plaatsvinden op 11 mei 2016 in de commissievergaderingen.Vaststelling vindt plaats op 25 mei 2016 door Provinciale Staten. De jaarrekening is terug te vinden op: http://www.flevoland.nl/jaarstukken