Noordoostpolder twee ridders rijker

Emmeloord -  Nico van Staveren en Hero Toorenbeek werden gisteren Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Acht inwoners van de Noordoostpolder werden onderscheiden als Lid.

Piet Baars (65) uit Ens zet zich al sinds eind jaren ‘80 intensief en belangeloos in voor verenigingen, organisaties, clubs en kerk binnen de gemeente Noordoostpolder in zijn algemeenheid, en ten behoeve van het dorp Ens in het bijzonder. Peter van Campen (64) uit Emmeloord is naast zijn baan in het onderwijs actief als vrijwilliger erg actief bij Sportclub Emmeloord. In buurgemeente Urk is hij actief bij de Sportvereniging Urk als sportverslaggever en is hij bestuurslid bij de James L. Ridgely Loge (Odd Fellows). Riekie Ruis-van Dijk (62) uit Marknesse is al jarenlang actief betrokken bij de verenigings- en dorpsactiviteiten. Ze heeft samen met haar man een uitgebreid fotoarchief van het dorp opgebouwd. Haar belangeloze inzet voor het dorp Marknesse en de inwoners wordt algemeen geroemd. De 75-jarige Bertus van der Hoek uit Emmeloord spant zich meer dan gemiddeld in voor mensen die op welke wijze dan ook hulp of aandacht nodig hebben. Hij is kerkelijk actief en startte in 2000 is oprichter van Stichting De Helpende Hand Emmeloord. Met de ingezamelde spullen helpt de stichting minima in Noordoostpolder en vluchtelingen in het AZC in Luttelgeest aan spullen die zij zelf niet kunnen betalen. Ook is hij de drijvende kracht achter inloophuis De Trefhoek. Anneke Keur-Jippes (64) uit Nagele onderscheidt zich als vrijwilliger voor verenigingen en organisaties in Nagele, Noordoostpolder en Flevoland, zoals de sportvereniging, de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, de tennisvereniging, de buurtvereniging, dorpsbelang, kruisvereniging, Groenbrigade, de Stichting Ontmoet het platteland en Museum Nagele. Hans van Maurik (66) uit Bant is landelijk specialist in het toepassen van nieuwe technieken bij paarden met hoefziekten. Hij geeft cursussen en publiceert artikelen in vakbladen. Hij zet zijn kennis pro Deo in voor paardenorganisaties. Hij is Eerste lid van verdienste van de Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden. Gerard Spigt (62) uit Nagele is bijzonder actief in het verenigingsleven in Nagele. Het museum mag daarbij niet ongenoemd blijven, maar ook de voetbalclub, school en dorpsbelang kunnen op zijn inzet rekenen. Marijke van Vilsteren-Wennekes (57) uit Luttelgeest verzet veel werk in het kerkelijk en maatschappelijk leven. Ridder Nico van Staveren (62) uit Espel is een initiatiefrijk, vernieuwend, toonaangevend en succesvol ondernemer in de gemeente, die verder kijkt dan zijn persoonlijke belangen. Maatschappelijk gezien vervult hij een belangrijke rol bij initiatieven die ook na zijn afscheid voortduren en een eigen bestaansrecht hebben. Het verbeteren van de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs, evenals het verbeteren van de leefbaarheid en werkgelegenheid in de gemeente Noordoostpolder waren en zijn nog steeds belangrijke drijfveren in zijn dagelijks leven. Hero Toorenbeek (76) uit Emmeloord was voor zijn pensionering werkzaam als predikant bij de Protestantse Gemeente Emmeloord. Hij was in de negentiger jaren vanuit zijn professie actief in landelijke en regionale besturen (SOW ontwikkeling kerken en de beleidsontwikkeling voor de Theologische Universiteit Kampen) en van april 2004 tot mei 2014 lid van het tuchtrechtsprekend College voor het Opzicht van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij was politiek actief binnen het CDA, onderwijsbestuurder en actief binnen Amnasty International.