INGEZONDEN | Stadshart

Emmeloord - Daar ik als burger al vanaf het begin verscheidene bijeenkomsten had bijgewoond over het hervormen van ons stadshart, was ik ook aanwezig bij de raadsvergadering van 18 april j.l. En uiteraard om onze burgemeester een gezegende ambtstermijn toe te wensen.

Doch schiep mij de verbazing. Men had wederom gekozen voor een te volgen pad, waarbij de stappen tot een succesvol plan in een verkeerde volgorde werden voorgesteld. Blijkbaar wil men zo snel mogelijk een beslissing maken, om vervolgens maar te hopen dat het financieel haalbaar is. Bij mij komt dat over alsof je eerst thuis een boodschappenlijstje maakt, wat resulteert in een volle boodschappen kar bij de supermarkt. Om vervolgens bij de kassa te gaan onderhandelen of men akkoord gaat met de € 5,- die je in bezit hebt. Denk dat menig ondernemer, daar niet in meegaat. Opmerkelijk was dat de tekeningen hoe het college scenario 3 wil implementeren vertrouwelijk waren . Op verzoek van de SP werd de vertrouwelijkheid eraf gehaald en zijn de tekeningen rondgestuurd. Nu blijkt dat het college voornemens is specifieke elementen van dat scenario niet uit te voeren: er komt geen herinrichting van de Korte Achterzijde als wandelgebied/verblijfsgebied en er vindt geen sturing plaats op de verhuizing van de winkels van Lange Nering-oost. Wel komt er een extra supermarkt, misschien wel op De Deel. Overigens werd over de terechte opmerking van Teun Nijdam (PvvP) nogal kleinerend gedaan. Hij vond de verhuizing van die winkels kapitaalvernietiging. Naar mijn inziens had hij daar een punt. Het is natuurlijk goed te noemen dat de hele raad unaniem wil luisteren naar de keuze van de inwoners. Iedere fractie wil dat scenario 3 nader wordt uitgewerkt. Alleen SP en Vrije Poldermensen willen nog geen definitieve keuze voor de uitvoering van dat plan maken, de andere fracties wel. Vandaar de titel Bedachtzaamheid. Refererend aan Spreuken 10 vers 19: "Iemand, die zijn tong niet in bedwang heeft, zondigt met zijn woorden; iemand, die nadenkt voor hij spreekt, is bedachtzaam en verstandig. De SP kwam met haar amendement om het raadsvoorstel te verbeteren, te zorgen voor een beter stuurbaar proces ter uitwerking van scenario 3. Om te voorkomen dat het plan zo wordt veranderd, dat het scenario onherkenbaar wordt. En dat de kosten achteraf niet zover uit de hand lopen, zodat de burger weer in de buidel moet tasten. Wat daarna gebeurde was tenenkrommend: menig fractie verweet de SP dat zij niet luistert naar de inwoners. Volgens mij is omgekeerde het geval: er werd niet geluisterd naar de argumenten van de SP en de PvvP, laat staan dat men inhoudelijk inging op de terecht gestelde vragen. Het amendement werd verworpen. Tot slot bekruipt mij het gevoel van schaamte en ik ben ervan overtuigd dat het plan straks totaal onherkenbaar is en zelfs mogelijk wel een supermarkt op De Deel bevat, hetgeen de inwoners NIET willen. Want hoe had men dat gezien qua infrastructuur ten aanzien van het busstation en parkeergelegenheid? Om maar te zwijgen over de aanvoer van leveranciers. Naar mijn inzicht loopt het Stadshart, het risico een hartinfarct te krijgen. Waarbij menig burger geërgerd het centrum tegemoet zal gaan. En dat zal de sfeer niet ten goede komen. Verder is de kans reëel aanwezig, dat het project uitloopt op een soortgelijk financieel fiasco als bij de Poldertoren. Hoe kan men als burger, zo vertrouwen krijgen in de politiek ? Pieter Bijma, Emmeloord