Urk praat kerken bij over veranderingen zorg

Urk -   Op Urk is donderdagavond 28 april om 19.30 uur in het gemeentehuis een informatiebijeenkomst over zorg speciaal voor gemeentekringen en kerkenraadsleden.

De gemeente constateert dat de veranderingen meer en meer zichtbaar gaan worden in de diaconale en pastorale zorg. Doel van de bijeenkomst is om de verbinding te zoeken tussen de kerkelijke initiatieven en de informele zorg van stichting Caritas. Ook wordt aandacht besteed aan de signalen van kerkenraadsleden en gemeenteleden op het gebied van zorg en wordt gekeken hoe kerkelijke initiatieven ondersteund kunnen worden. Vanaf 2015 zijn er grote landelijke veranderingen doorgevoerd in de zorg. Voorheen regelde de overheid op het terrein van zorg, jeugd, werk en onderwijs alles. Nu wordt deze verantwoordelijkheid steeds meer overgedragen aan de maatschappij. In het afgelopen jaar heeft de gemeente Urk de kerken nauw betrokken bij deze (landelijke) wijzigingen van beleid. De gemeente Urk is erg dankbaar dat vanuit de Urker samenleving praktische ondersteuning al jarenlang plaatsvindt. Zowel via een groot aantal mantelzorgers en vrijwilligers, als vanuit de vele kerkelijke projecten. Aanmelden Om te weten hoeveel personen de informatiebijeenkomst willen bijwonen wordt aan de bezoeker gevraagd om zich vooraf aan te melden. Dit kan door te bellen met de contactpersoon bij Stichting Caritas Urk, Adrie Korf, tel. 0527-68 3346 of per mail adrie@caritasurk.nl.