INGEZONDEN | Compact - Eindelijk!

Emmeloord - Zoals veel mensen in onze Polder, willen we een mooi, gezellig en groen Centrum.

Omdat ik al jarenlang  kritisch, bijna cynisch aan de zijlijn stond , dacht ik : “Ik ga mij aanmelden voor de Klankbordgroep, zodat ik ook mijn mening kan geven, namens veel bewoners van de polder, over de concrete invulling van de Deel. Ik werd persoonlijk door de wethouder gebeld, met de mededeling dat ik was ‘aangenomen’. Blij, hoewel ik onmiddellijk dacht: “Dit zal wel weer een eindeloze praatsessie worden, met weinig concrete stappen”. Echter, niets is/was zoals ik dacht: Prettig, concreet, actief, bewoners betrekken, onder de zeer deskundige en inspirerende projectleider. Enkele weken geleden de stemming c.q. voorkeur van de Polderbewoners:  Scenario 3. Prachtig! En nu is de Raad aan zet. Voorafgaand aan de raadsvergadering, werd onze groep uitgenodigd voor “Gast van de Raad”. Een prettige, informatieve bijeenkomst, waar een aantal  raadsleden vertelde over hun werk, motivatie en investering om zitting te nemen in de raad. Vervolgens het bijwonen van de raadsvergadering, over ‘onze’ voorstellen, de drie scenario ‘s, met als leidraad: “Zal de Raad nu daadwekelijk beginnen met het scenario, wat door bijna 2/3 van onze bevolking  is gekozen.” En daar begon het debat, feest, ergernis en getouwtrek: Vrijwel iedere fractie stond zeer positief en welwillend  ten aanzien van ‘het onderzoeken van scenario 3 door de wethouder. Ik was blij. Immers, uiteraard kan je niet zomaar volgende week beginnen; natuurlijk kost dat tijd! Maar er was een partij, die weer behoorlijk dwars ging liggen. En maar praten, nuanceren, oneens zijn, voorwaarden stellen en amendementen indienen.  De SP heeft zichzelf, niet alleen voor mij, maar volgens mij voor heel veel aanwezigen,  zeer gediskwalificeerd: Bijna twee uur de raad bezighouden en de aanwezigen vermoeien met eindeloos gepraat en geschors. Ten slotte: De Landelijke SP pleit altijd ( en dat is mooi) om “de politiek dichter bij de bevolking te brengen”. Door hun inbreng deze avond, hebben zij het tegendeel bereikt. Ik vond het bijna een gênante vertoning! Richard Stolwijk, Emmeloord