D66 Noordoostpolder blij met compact centrum

Emmeloord - De fractie van D66 Noordoostpolder is blij met de keuze die de gemeenteraad maandagavond heeft gemaakt over de scenario's voor het centrumplan.

De raad nam met een meerderheid van 24 tegen 4 stemmen het voorstel van het college aan, namelijk kiezen voor scenario 3: een compact centrum. Daarmee neemt de raad niet alleen het voorstel van het college over, maar vooral de keuze van de inwoners van Noordoostpolder. Inwoners hebben hun stem kunnen laten horen tijdens verschillende bijeenkomsten, op basis daarvan zijn 3 scenario's ontwikkeld waarop inwoners hebben kunnen stemmen. 60 Procent van de inwoners die gestemd heeft, koos voor scenario 3. D66 is positief over de manier waarop de inwoners betrokken zijn bij het maken van het centrumplan. De fractie hoopt dan ook dat het college deze manier van planvorming vaker toe zal passen: “We zijn erg blij met de energie en positiviteit die is losgekomen tijdens het open planproces en we zijn verheugd dat de raad de keuze van de inwoners heeft overgenomen." Wat D66 betreft is het nu de bedoeling dat scenario 3 wordt uitgewerkt tot een realistisch plan met een sterke financiële onderbouwing, daarnaast zou de fractie graag zien dat inwoners en ondernemers bij de ontwikkeling van Emmeloord-Centrum betrokken blijven. De fractie gaat er verder vanuit dat gemeentelijk alles ingezet wordt op het compacte centrum, bijvoorbeeld als het gaat om vergunningen en bestemmingsplannen. "Als er in de loop der tijd een horecaondernemer komt die zich wil vestigen op De Deel, dan moet deze meteen aan de slag kunnen."