NOP gemeente met meeste zonnepanelen

Emmeloord - Sinds begin april van dit jaar heeft de gemeente Noordoostpolder het grootste opgestelde vermogen aan zonnepanelen van alle gemeenten in Nederland.

‘Een jaar geleden stond Noordoostpolder nog op de zevende plaats van de landelijke ranglijst, maar nu staan we op nummer 1’, zegt Hylke Hekkenberg van de lokale afdeling van GroenLinks. De partij baseert zich op een ranglijst van gemeenten welke door Polderpv.nl is gemaakt op basis van voorlopige cijfers van de Netbeheerders. GroenLinks is blij met deze snelle toename. ‘In een jaar tijd is het opgestelde vermogen toegenomen met 131 procent en vergeleken met 2010 wekken we nu maar liefst 68 x zoveel zonne-energie op.Dat is een fantastisch resultaat waar we als Noordoostpolder trots op mogen zijn!’ GroenLinks maakt zich al jaren sterk voor zonne-energie en heeft in de afgelopen jaren bereikt dat er een stimuleringssubsidie kwam, de zonnekaart werd aangeschaft en zonnevelden overal in de polder worden toegestaan. Ook heeft de partij er, in de gezamenlijke fractie met de PvdA, voor gezorgd dat de gemeentelijke gebouwen van zonnepanelen worden voorzien en dat er een haalbaarheidsstudie wordt uitgevoerd naar de aanleg van een gemeentelijk zonneveld. Hoewel GroenLinks trots is op deze bijdragen komt de sterke groei vooral door het groeiende energiebewustzijn van bewoners, de sterk gedaalde prijzen van zonnepanelen en omdat veel agrariërs de afgelopen jaren grote installaties hebben geplaatst. Verder denkt Hekkenberg dat projecten van bewonersinitiatieven als de Energiepioniers en MarknesseDuurzaam een rol hebben gespeeld. “Misschien dat de dreiging van schaliegasboringen in onze mooie polder ook een stimulerende werking heeft om zonnepanelen te plaatsen.” De koploperspositie die de Noordoostpolder op dit moment heeft in Nederland, met zowel zon als wind, zou volgens GroenLinks moeten worden vastgehouden én beter moeten worden benut. Zo zouden duurzame bedrijven naar de gemeente kunnen worden getrokken en zouden andere gemeenten kunnen worden aangezet grotere stappen te zetten. Nederland als geheel bungelt nog steeds onderaan in de lijsten van het opwekken van duurzame energie, maar zegt Hekkenberg, ‘als Noordoostpolder laten we op dit moment zien dat de energietransitie sneller kan!’