Raad Noordoostpolder kiest voor Compact

EMMELOORD - De gemeenteraad van Noordoostpolder heeft maandag gekozen voor uitwerking van het scenario ‘Compact Centrum’.

De gemeenteraad volgt daarmee de voorkeur van de samenleving, die uit het Open Planproces boven kwam. Het scenario wordt nu uitgewerkt tot een programma met onder meer deelplannen, financiering en fasering. Eind dit jaar wordt dat programma aan de gemeenteraad voorgelegd. Wethouder Henk Suelmann: “Ik ben blij met de keuze van de gemeenteraad. Nu hebben we ook politiek draagvlak voor een scenario en kunnen we werk maken van de uitvoering.”

Het scenario Compact Centrum bleek eerder favoriet onder de inwoners, ondernemers en organisaties in Noordoostpolder. Dat maakte een brede peiling duidelijk: van de ruim 1900 stemmen werd 60 procent hierop uitgebracht. In dit scenario voor de ontwikkeling van Emmeloord Centrum is sprake van een compact centrum tussen de Poldertoren en het Kettingplein.

In het scenario ‘Compact Centrum’ komt op De Deel een extra verblijfsgebied. Het winkelgebied in dit scenario bevindt zich vooral in de Lange Nering West, tot het Kettingplein. Ook kan er een nieuwe supermarkt met woningen erboven komen vlakbij het Kettingplein (op locatie gesloopte flats). Op de kop van het Smedingplein maakt de huidige bebouwing plaats voor gerenoveerde of nieuwe woningen. Winkels in de Lange Nering Oost blijven hier of verhuizen in de loop der tijd naar leegkomende winkels in het compactere winkelgebied in de Lange Nering West.