Nieuw bestuur voor Tafelronde 49 Noordoostpolder

Emmeloord - De heren van Tafelronde 49 Noordoostpolder hun nieuwe bestuur gekozen. Joos Poppe heeft de voorzittershamer overgenomen van Ronald Lindgreen die met verve het afgelopen jaar het praeseslint heeft gedragen. Secretaris Lex de Visser geeft de secretarisrol over aan Henk Orsel, Igor Gootjes hevelt het penningmeesterschap over aan Joost Munsterman.

Wethouder Henk Suelmann gaf voorafgaand aan de bestuurswissel de heren van RT49 een rondleiding door de Poldertoren en riep hen op om mee te denken over een toekomstbestendige invulling van het markante gebouw in het centrum van Emmeloord. Daniel Smit van Vastion, de beheerder van de toren, wist op alle vragen gedegen antwoord te geven en gaf aan dat er genoeg kansen liggen voor de Noordoostpolder. Iets wat de tafelaars volledig beaamden. De 18 leden tellende Tafelronde nam na de rondleiding afscheid van het oude bestuur onder leiding van scheidend preses Lindgreen. Het jaarverslag en de jaarrekening werden goedgekeurd en achtereenvolgens kwam een viertal oud-tafelaars om door middel van “stemkastjes” het nieuwe bestuur te kiezen. De presentatie hiervan was in handen van Ronald Blokhuis, hij wist op onnavolgbare wijze het nieuwe bestuur naar voren te halen. Poppe, de nieuwe voorzitter, reageerde erg enthousiast: “ik vind het een eer om komend jaar voorzitter te mogen zijn van Tafelronde 49 Noordoostpolder en weet dat het met deze mannen aan mijn zijde een geweldig bont jaar wordt!” Deze Tafelronde, ook wel aangeduid als Ronde Tafel, bevordert onderlinge vriendschap, stimuleert het uitwisselen van kennis, ervaring en meningen en draagt bij aan ontwikkeling en ontplooiing van de leden. Tevens zijn ze actief betrokken bij verschillende activiteiten in de Noordoostpolder, zoals het organiseren van het Nieuwjaarsfestival, het uitroepen van de Polderpionier, het collecteren van stichting Jarige Job en het verkopen van Flowerboxen waarvan de opbrengst ten goede komt aan lokale goede doelen.