SP wil besluitvoring scenariokeuze aanpassen

Émmeloord -  De SP wil voorkomen dat fouten die bij eerdere grote projecten zijn gemaakt, bijvoorbeeld bij de opzet van het Cultuurbedrijf of de verbouw van de Poldertoren, opnieuw worden gemaakt. Daarom zal zij aanstaande maandag de raad middels een amendement voorstellen de besluitvorming over de scenariokeuze aan te passen.

De inwoners van Noordoostpolder hebben zich aan het eind van het Open Planproces in een peiling kunnen uitspreken naar welk van de drie voorliggende scenario's hun voorkeur uit gaat. Een grote meerderheid van de kiezers koos voor Scenario 3. Bij de peiling werd echter geen informatie verstrekt over de kosten van scenario's en over de mate waarin ondernemers zijn geïnteresseerd horeca te gaan runnen op De Deel. Woordvoerder Juup Nijholt: "Wellicht dat de kiezers voor een ander scenario zouden hebben gekozen als zij wisten dat Scenario 3 veruit het duurste scenario is. De inwoners hebben namelijk in het beginstadium van het Open Planproces duidelijk aangegeven een financieel en markttechnisch haalbaar scenario te willen. Nu zij deze wens niet hebben kunnen meewegen bij hun keuze, is het aan de raad om deze wens bij de besluitvorming te betrekken. Een zorgvuldige besluitvorming vereist dat er voldoende duidelijkheid is over de haalbaarheid en over de andere kaders, alvorens er voor een scenario wordt gekozen." Er heerst nog grote onduidelijkheid over de kosten van Scenario 3. Ook is het onduidelijk op welke wijze het college uitvoering wil geven aan dit scenario. Uit een vertrouwelijke voorlopige kostenraming blijkt dat er geen kosten zijn berekend voor essentiële elementen uit Scenario 3, zoals de herinrichting van de Korte Achterzijde als voetgangersgebied/verblijfsgebied en de verhuizing van de winkels aan Lange Nering-oost. De SP schat in dat de kosten meer dan 2 miljoen euro zullen toenemen indien alle elementen wel zouden worden meegerekend. De partij wil tijdens de raadsvergadering hierover met de wethouder in gesprek. Nijholt: "Wij hebben het college gevraagd om de vertrouwelijkheid van een deel van de documenten op te heffen zodat een publiek debat mogelijk wordt. Het is op dit moment nog niet duidelijk of het college hiermee akkoord gaat. Als het college niet akkoord gaat, zal het debat achter gesloten deuren moeten plaatsvinden. Dat is volgens ons in strijd met de geest van het Open Planproces.