Noordoostpolder betaalt ouderbijdrage 2015 terug

Emmeloord - Gemeente Noordoostpolder scheldt de ouderbijdrage jeugdhulp 2015 met terugwerkende kracht kwijt.

Ouders die vorig jaar een ouderbijdrage betaalden, omdat hun kind voor jeugdhulp (gedeeltelijk of helemaal) buiten het gezin verblijft, krijgen dit geld dus terug. Met de introductie van de Jeugdwet op 1 januari 2015 werd landelijk de ouderbijdrage ingevoerd. Deze is bedoeld als bijdrage van ouders in de kosten en verzorging wanneer een kind buiten het eigen gezin wordt verzorgd en opgevoed, of als het kind voor een (dag)deel buitenshuis verblijft. De achterliggende gedachte was dat ouders van wie een kind gedeeltelijk niet thuis kan zijn, minder kosten zouden maken. Vanaf de invoering in 2015 is de ouderbijdrage veel besproken, zowel in de Tweede Kamer als in de samenleving. Zo blijkt het betalen van een eigen bijdrage een hoge drempel te vormen bij de keuze om gebruik te maken van dergelijke zorg. Ook blijkt de ouderbijdrage de overheid weinig extra inkomsten op te leveren, door de hoge administratiekosten die het innen met zich meebrengt. Inmiddels heeft staatssecretaris Van Rijn besloten om de ouderbijdrage met ingang van 2016 af te schaffen. Het college van B&W vindt het niet uit te leggen dat ouders over 2015 wel een ouderbijdrage moesten betalen, terwijl de redenen waarom de heffing van de ouderbijdrage vanaf 2016 is afgeschaft, ook toen golden. Daarom gaat de gemeente Noordoostpolder nu alsnog de betaalde ouderbijdrage over 2015 terugbetalen. Er is ook een groep ouders die wel een ouderbijdrage had moeten betalen, maar die nog geen factuur heeft ontvangen. De kwijtschelding geldt uiteraard ook voor deze groep ouders. Zij hoeven geen factuur meer te verwachten.