Provinciaal geld voor weidevogelbescherming

Emmeloord - Gedeputeerde Staten hebben besloten voor de jaren 2016 tot en met 2019 jaarlijks  22.500 euro subsidie te verstrekken aan Landschapsbeheer Flevoland voor het project vrijwillige akker- en weidevogelbescherming.