Nieuwe sluisdeuren voor Urkersluis

Urk - Provincie Flevoland vervangt de houten sluisdeuren van de Urkersluis op Urk.

De werkzaamheden worden in twee separate weken uitgevoerd van 13 tot en met 18 juni en van 25 juni tot en met 2 juli. Deze werkzaamheden leveren hinder op voor de scheepvaart. Op verzoek van de bedrijven op Urk en in Emmeloord wordt het werk in twee los van elkaar staande weken uitgevoerd, zodat zij in die ‘vrije week’ de voorraden weer kunnen aanvullen over water. Donderdag 21 april 2016 organiseert provincie Flevoland van 19.00 tot 21.00 uur een inloopavond op het gemeentehuis op Urk. Hinder Omvaren kan via Friesesluis, Marknessersluis/ Voorstersluis. Voor beroepsvaart (langer dan 39,5 meter) zijn geen alternatieve routes beschikbaar. Van 19 t/m 24 juni is de sluis open voor beroeps- en recreatievaart. De weg over de brug, de Sluisweg, wordt op vier momenten kort gestremd ten behoeve van het uit en in hijsen van de sluisdeuren. De weg is op die momenten kort gestremd voor het wegverkeer, fietsers en voetgangers. De korte stremmingen (< 1 uur) vinden plaats in de week van 27 juni t/m 2 juli (we proberen dit buiten de spitstijden te doen). Die week is de Sluisweg verder open voor al het verkeer. De provincie houdt één rijbaan beschikbaar voor het autoverkeer. Er kan enig oponthoud zijn, doordat er een wegversmalling met tijdelijke verkeerslichten worden geplaatst. Zo kan het verkeer van beide richtingen om de beurt doorgelaten. Er is één rijbaan beschikbaar voor fietsers.