Innovatie Flevopenning voor VaboComposites

Emmeloord - VaboComposites uit Emmeloord heeft vrijdag in Lelystad de Flevopenning Innovatief gewonnen. 

Marfo BV werd verkozen tot Toponderneming 2016 van Flevoland. Gedeputeerde Jan-Nico Appelman van de provincie Flevoland reikte de Flevopenningen uit. Daklapack BV won de Participatie Flevopenning en de studenten van Hogeschool Windesheim Almere team “Light Challenge” kreeg de Flevopenning Comakership. Uit drie genomineerde bedrijven in de categorie Innovatie Flevopenning werd VaboComposites als winnaar aangewezen voor de Flevopenning Innovatie 2016. Vabo kreeg de prijs uit handen van Hans de Graaf, directeur ING MKB Nederland. Hij was vooral onder de indruk van de duidelijke visie, missie en strategie, van Vabo gericht op innovatie in alle onderdelen van het bedrijfsproces en het bedrijf investeert daarin een substantieel deel van de winst. Bovendien weet Vabo goed samen te werken met kennisinstellingen en ketenpartners. Door een recente grote opdracht kan het bedrijf de slag van unieke projecten naar een seriematige, deels gerobotiseerde productie maken en daarmee slaat het definitief de weg naar een stevig groeiend bedrijf in.