Goede opkomst sportcafé 2016

Emmeloord -   Het sportcafe in de Bosbadhal bracht maandag veel sportaanbieders in een informele setting bijeen.

Deze bijeenkomst is georganiseerd door de beweegcoaches van stichting Carrefour. Gastsprekers waren Ellentrees Muller van gemeente Noordoostpolder, Tom Sloetjes van Sportservice Flevoland en Simone van Hees van vrijwilligerspunt NOP. Tijdens deze avond zijn de volgende thema’s aan bod gekomen: werkzaamheden beweegcoaches; seniorensport; sportnota; vrijwilligersacademie / sportacademie, vrijwilligersverzekering en was er ruimte voor netwerken. De beweegcoaches willen aansluiten bij de behoeften van de verenigingen en hebben om deze reden het sportcafé georganiseerd. Zij sluiten aan bij thema’s die spelen onder sportverenigingen en sportaanbieders en vragen naar de behoeften van hen zodat hier het nieuwe seizoen op ingespeeld kan worden. Info: www.sportinnop.nl