Buurtpreventie met WhatsApp in Nagele

Nagele - Nagele krijgt in navolging van andere dorpen in de Noordoostpolder buurtpreventie behulp van een WhatsAppgroep.

De initiatiefnemers Henri van Ulsen en Ingrid Dopmeijer hebben de WhatsAppgroep ´VeiligNagele´ donderdag op de jaarvergadering van Dorpsbelang Nagele gepresenteerd. Met een klein comité – met daarin ook wijkagent Jan Huizingh - zal de opzet, inrichting en voorlichting van het gebruik zorgvuldig worden voorbereid. Het is van belang dat de WhatsAppgroep enkel bij een (vermoeden van) misdrijf of calamiteit wordt ingezet. Inwoners van Nagele, die willen aansluiten bij de WhatsAppgroep, kunnen zich aanmelden via veilignagele@gmail.com Op verschillende plekken in de Noordoostpolder vindt al buurtpreventie plaats door inzet van een Buurt WhatsApp. Een WhatsAppgroep waarmee verdachte voertuigen, personen en andere zaken snel met elkaar kan worden uitgewisseld. Onlangs werd een gestolen auto uit Kuinre dankzij een WhatsAppgroep binnen een paar uur gelokaliseerd en teruggebracht bij de eigenaar.