INGEZONDEN | Bloemperkje

Emmeloord - Gelezen op de site van De Noordoostpolder d.d. 5 april jl.: ‘Een groot deel van de raadscommissie was het met het college eens dat inwoners het gevoel gegeven moet worden dat er iets gebeurt. Dus op een voorlopig bloemperkje of rijtje struiken lijkt de inwoner alvast te mogen rekenen.’ Is dit geen geweldige eerste opbrengst van het zogenaamde Open Planproces voor de toekomst van het centrum van Emmeloord? Hoera, het centrum van Emmeloord wordt opgefleurd met een bloemperkje of een rijtje struiken. Waar, dat wordt niet vermeld, maar de eerste resultaten van de bewonersparticipatie inzake de centrumplannen geven de burger moed. Dat wordt nog wel eens wat met dat centrum van Emmeloord. De zaken worden eindelijk voortvarend aangepakt.

Harry de Ridder