Centrum krijgt zeker bloembak en grasperkje

Emmeloord - Tijdens het Rondetafelgesprek over de uitkomst van het Open Planproces maandagavond op het gemeentehuis in Emmeloord sprak de raadscommissie over het voorstel van het college om te kiezen voor Scenario Compact.

Fracties lieten in hun mening over het proces duidelijk blijken dat inwoners ten tijde van de peiling onvolledig geïnformeerd waren. Zo wist geen enkele stemmer welk kostenplaatje hing aan een scenario. Zelfs de actuele financiële onderbouwing is onjuist, stelde de SP. Niemand ook weet op dit moment of een exploitant zich zal melden voor de horecavestiging op De Deel die nodig is om de gewenste verblijfsplek te realiseren. Horeca op De Deel zou ook vragen om een bestemmingsplanwijziging. De gemeente gaat zelf in elk geval niets realiseren. Ook is de kiezers voor Scenario Compact voorgehouden dat er een alternatief winkelcircuit gerealiseerd kan worden. Dat is in werkelijkheid niet mogelijk. Scenario Compact houdt vooral in dat de Lange Nering Oost als winkelgebied moet doodbloeden en een supermarkt zich kan verplaatsen. Op zich geen zaken waar inwoners warm voor liepen. Over ‘kanslocaties’ werd tien maanden niet gesproken. Inwoners hadden geen idee wat er wel of niet kan op het grondgebied aan De Deel waar die kanslocaties zich bevinden. Ook vindt de wethouder het niet gewenst om de Poldertoren en fietsenstalling te betrekken bij de uitwerking van Scenario Compact. Kortom: alles waar het om gaat wordt buiten beschouwing gelaten. Het zijn die kleine duizend ‘stemmers’ die geen idee hadden van de realiteit, aangezien die niet binnen het Open Planproces werd voorgesteld. De stemmers worden nu gebruikt als alibi om eerst maar eens niets te doen en in de toekomst een marktpartij toe te staan ergens iets te bouwen wanneer die daar zin in heeft. Of dat een woningbouwcorporatie, ondernemer of investeerder zal zijn, is nu nog onduidelijk: marktpartijen moeten zich nog gaan melden. Een groot deel van de raadscommissie was het met het college eens dat inwoners het gevoel gegeven moet worden dat er iets gebeurt. Dus op een voorlopig bloemperkje of rijtje struiken lijkt de inwoner alvast te mogen rekenen. De raad besluit over het vervolgproces in de vergadering van 18 april.