Van der Lijnonderscheiding voor Van Viersen

Schokland -  De 35-jarige Allart Philip van Viersen uit Born ontvangt zaterdag de Van der Lijnonderscheiding in het kerkje van Museum Schokland.

De prijs wordt uitgereikt door burgemeester Aucke van der Werff van de gemeente Noordoostpolder. John W.M. Jagt zal de laudatio uitspreken. Allart van Viersen is amateur-paleontoloog die zich heeft gespecialiseerd in het Devoon van de Eifel en expert is op het gebied van trilobieten, (behoort tot de toptien van experts). Allart heeft een wereldwijd netwerk opgebouwd en publiceert zijn werk samen met professionele paleontologen. Heeft veel internationale contacten verkregen tijdens het bezoek aan congressen die hij uit eigen middelen heeft gefinancierd. Van 34 publicaties is hij eerste auteur en van drie publicatie medeauteur. Naast zijn eigen onderzoek, werkt hij als vrijwilliger in het Natuurhistorisch museum in Maastricht. In 2011 is hij initiatiefnemer geweest van de zeer succesvolle expositie in het NHMM: “Mini-monsters uit de oerzee. Trilobieten”. Van Viersen heeft informatiemanagement gestudeerd aan de Hogeschool Zuyd in Maastricht en is werkzaam in de IT-sector.