Ouders bij activiteit jonge mantelzorgers

Emmeloord - Steuntpunt Mantelzorg van Carrefour houdt op woensdag 6 april om 14.00 uur in de Gymzaal aan de Lijsterbesstraat 34 in Emmeloord een bijeenkomst voor ouders van jonge mantelzorgers tijdens  de activiteit voor jonge mantelzorgers.

Daarin is  aandacht zijn voor wat er goed gaat en helpend is in de communicatie. Hoe maak je een moeilijk onderwerp bespreekbaar met je kind. Kinderen die opgroeien als jonge mantelzorgers ervaren hoe je rekening houdt met iemands ziekte of beperking. Omgaan met langdurige zorgen of beperkingen vraagt veel, ook van kinderen. In deze bijeenkomst ontvangt u daarover informatie. Informatie: ines.van.der.vegt@carrefour.nu / tel: 06-83522236