Bant wil fietspad langs Friesepad

Bant - De inwoners van Bant willen dat er een fietspad aangelegd wordt langs de Friesepad tussen de afslag Oosterringweg en recreatiegebied Wellerwaard.

,,Vanaf Emmeloord is er wel een fietspad langs de weg, maar vanaf Bant niet. Voor ons dorp is dit een grote wens", aldus Geertje Vos, voorzitter van Dorpsbelang Bant. De vereniging presenteerde maandag op de jaarvergadering de dorpsvisie. De visie van Dorpsbelang is samen met de inwoners tot stand gekomen. Daarvoor werd op 3 februari een inspraakavond gehouden. Naast de wens voor een fietspad is er al een concreter plan voor het opknappen van de Loswal bij het dorp. ,,Het moet opgefrist worden, met nieuwe bestrating en een bankje, zodat het uitnodigend wordt om er met een bootje aan te meren." Het gebied wordt na de zomer aangepakt. Dat geldt ook voor het centrum van het dorp waar met de aanleg van nieuwe riolering ook heringericht wordt. Op het verlanglijstje van het dorp staat verder nog een crosbaantje voor de schoolkinderen. Het dorp ziet ook graag dat de schoolkinderen binnenkort allemaal naar een school in het dorp gaan. ,,Het samengaan van de scholen staat ook in Bant op de agenda. Het leerlingenaantal loopt terug en we laten de schoolbesturen graag weten dat deze wens in het dorp leeft. Het is aan de scholenbesturen, maar het is wel iets dat van onderop komt", aldus Vos.