Pleegouders gezocht in Flevoland.

Emmeloord - Vitree zoekt in Flevoland pleegouders die voor een korte of langere tijd de opvoeding en verzorging op zich willen nemen van een kind dat niet meer thuis kan wonen.

Voor kinderen van alle leeftijden (0 tot 18 jaar) zijn pleegouders nodig. Voor geinteresseerde pleegouders is er op donderdag 7 april om 20.00 uur een informatieavond in Lelystad aan de Kamp 40-30. Tijdens deze avond wordt informatie gegeven over diverse vormen van pleegzorg, zoals langdurige pleegzorg en crisis pleegzorg. Een ervaren pleegouder vertelt over haar praktijkervaringen. Tevens wordt uitleg gegeven over het traject om pleegouder te worden. Uiteraard is er ook ruim de gelegenheid om vragen te stellen. Aanmelden kan via de website www.vitree.nl/pleegzorg of per e-mail aan pleegzorgflevoland@vitree.nl.