Meerderheid voor Compact Centrum Emmeloord

Emmeloord - De inwoners, ondernemers en organisaties in Emmeloord kiezen in meerderheid voor Scenario 3 ‘Compact Centrum’ als het de herinrichting van het centrum betreft. Het college stelt de raad voor deze voorkeur te volgen.

Hart-voor-Emmeloord peilde de voorkeur onder 1900 inwoners en organisaties. Zestig procent benoemde het compacte centrum als voorkeur. In dit scenario voor de ontwikkeling van Emmeloord Centrum is sprake van een compact centrum tussen de Poldertoren en het Kettingplein. In het Compacte Centrum komt op De Deel een extra verblijfsgebied.  Het winkelgebied in dit scenario bevindt zich vooral in de Lange Nering West, op het Kettingplein. Ook kan er een nieuwe supermarkt met woningen erboven komen nabij het Kettingplein (op locatie gesloopte flats). Op de kop van het Smedingplein maakt de huidige bebouwing plaats voor gerenoveerde of nieuwe woningen. Winkels op de Lange Nering Oost blijven hier of verhuizen in de loop der tijd naar leegkomende winkels in het compactere winkelgebied op de Lange Nering West. Op 4 april is er een Ronde Tafel Gesprek over het raadsvoorstel. Op 18 april ten slotte, neemt de gemeenteraad een politiek besluit. Het gekozen scenario moet daarna worden uitgewerkt tot een programma met onder meer deelplannen, financiering en fasering. Eind dit jaar wordt dit programma vervolgens aan de gemeenteraad voorgelegd.