Extra subsidie voor amateurkunst NOP

Emmeloord - De gemeente Noordoostpolder wil muziekkorpsen, toneelverenigingen en koren via het cultuurbeleid blijvend financieel ondersteunen als dit noodzakelijk blijkt.

Dit staat in de Cultuurnota 2016-2019 ‘We gaan het (mee) maken!’ die 15 maart is vastgesteld door het college en in april in de raad besproken wordt. De activiteiten van de amateurverenigingen dragen bij aan de leefbaarheid van wijken en dorpen en het zelf organiserend vermogen van de inwoners van Noordoostpolder, stelt het college. In de cultuurnota is daarom een groter subsidiebudget voor de amateurkunsten opgenomen. Dit past ook bij een motie die vorig jaar is ingediend door de raad.   De gemeente wil de komende jaren ook werken aan een plan voor het verbeteren van de culturele huizen: Theater ’t Voorhuys, het Muzisch Centrum en Museum Schokland. In 2019 moet er een uitgewerkt plan zijn om een beslissing te nemen over het bij de tijd brengen van de locaties.   De gemeenteraad bespreekt de cultuurnota in de RTG van 4 april en de raadsvergadering van 18 april.