Gemeente steekt 20.000 euro in Agri en Food

Emmeloord - Gemeente Noordoostpolder draagt 20.000 euro bij aan het innovatiecluster Agri en Food van de regio Zwolle.

Het cluster stimuleert het samenwerken aan innovaties en het delen van kennis en ervaring in de regio. De regio Zwolle bestaat uit 20 gemeenten, waarin ondernemers, onderwijs en overheden samenwerken aan vernieuwend ondernemerschap. De uitvoering van het innovatiecluster Agri en Food ligt bij Kennispoort. Kennispoort is het innovatienetwerk in de regio Zwolle dat ondernemers, onderwijs, onderzoeksinstellingen en overheid met elkaar in contact brengt. Wethouder Hans Wijnants: “Noordoostpolder is wereldwijd bekend als hét gebied voor  pootaardappelen en uien. Dat willen we uitbouwen. Door bij te dragen aan het innovatiecluster Agri en Food kunnen onze (agrarische) ondernemers hulp krijgen bij het uitwerken van innovatieve ideeën. Iemand met een andere blik naar je business laten kijken geeft nieuwe kansen en inzichten. Via Kennispoort kunnen onze ondernemers individuele begeleiding krijgen. Ook liggen er kansen om met een financiële bijdrage een innovatie verder te brengen.” Naast de individuele begeleiding van ondernemers onderzoekt Kennispoort de regionale kansen van thema’s als Biobased Economy. Biobased Economy is de economie waarin gewassen en reststromen uit de landbouw en voedselindustrie worden ingezet als grondstof. Daarmee vervangen ze bijvoorbeeld fossiele grondstoffen. Deze benadering biedt kansen voor agrarische ondernemers in de Noordoostpolder die met hun reststromen mogelijk nieuwe duurzame business kunnen ontwikkelen. Ook de thema’s precisielandbouw en Smart Farming pakt het regionale innovatiecluster Agri en Food op.