Huizenbouw op kavel Braaksma Ens

Ens - Dorpsbelang Ens verwacht dat er zeer binnenkort woningen gebouwd kunnen worden op het uitbreidingskavel Braaksma in het dorp. 

De gemeente stelde dat wanneer er elf kavels verkocht zijn, de eerste paal de grond in kan. ,,En er zijn nu negen kavels verkocht en op twee is een optie genomen", deelde voorzitter Gerda de Jong woensdagavond mee op de jaarvergadering van Dorpsbelang Ens. ,,Dat kan nooit lang meer duren." Het dorp wordt niet alleen uitgebreid maar ook binnen de bebouwde kom wordt volop gebouwd. Mercatus realiseert aan de Baanhoek, waar vorig jaar een blok gesloopt werd, vijf nieuwe levensbestendige woningen. Op het terrein aan de Antony Coolijnstraat verrijzen koopwoningen van het initiatief Collectief Particulier Ondernemerschap.