Gemeente NOP overweegt aankoop De Stiepe

Rutten - Rutten zet kleine stapjes in de realisering van een nieuw multifunctioneel activiteitencentrum (mfa) in het dorp.

Tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang Rutten maakte Wethouder Hans Wijnants woensdagavond bekend dat de eigenaar van het huidige dorpscentrum De Stiepe met de gemeente in overleg is over een eventuele aankoop door de gemeente. De wethouder gaf aan dat de raad later dit jaar zich hier over zal buigen. Dorpsvoorzitter Arianne de Groene Wondergem geeft aan dat bij het realiseren van een nieuw mfa in het dorp, de voorkeur vanuit Rutten uitgaat naar het samen delen van een gebouw met het onderwijs, kindcentrum, sport- en dorpshuis. De werkgroep die momenteel samen met de gemeente bezig is met het haalbaarheidsonderszoek van een uni-mfa op de sportvelden, zal in juni het dorp verder informeren over de stand van zaken. De dorpsvoorzitter stelt nog geen termijn aan de realisatie van de mfa. ,,Dat is in dit stadium niet mogelijk. Het is een heel proces. Feit is wel dat er op termijn iets moet gebeuren. Mede omdat de kleed accommodatie van de voetbalclub RKO zo niet meer jaren kan blijven.