Politiek aan zet bij centrumplan

Emmeloord - Het Open Planproces is afgerond. De meningen van inwoners over een Bestaand, Lang of Compact centrum van Emmeloord zijn gepeild. Raadsgriffier Robert Wassink legt uit hoe het vervolgpad loopt.

Welke stappen zitten er tussen de eindrapportage over het Open Planproces van de onafhankelijke procesbegeleider en het besluit van de raad over een centrumplan?   "Het college van burgemeester en wethouders neemt in eerste instantie het advies van de procesbegeleider in ontvangst en bespreekt dit in de collegevergadering van 15 maart. Er wordt dan ook een raadsvoorstel behandeld, waarin wordt voorgesteld het resultaat van het Open Planproces vast te stellen. Wellicht dat daar een voorkeursscenario uit voortkomt, maar dat is nog even afwachten. Ook het vervolgproces zal aan de orde komen. Dit voorstel wordt op 18 maart op de raadsite geplaatst: raad.noordoostpolder.nl.   - Tijdens de openbare themabijeenkomst voor de raad op woensdagavond 23 maart (19.30 uur) zal een overzicht gegeven worden van het Open Planproces. De drie scenario’s zullen nog kort worden toegelicht evenals de uitkomst van de peiling en de keuze voor een scenario. - Op dinsdag 29 maart is er een Politiek Uurtje. Alle partijen staan dan vanaf 19.00 uur klaar in het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis om in gesprek te gaan met inwoners, bedrijven en instellingen. Dat kan over allerlei onderwerpen gaan, maar deze keer is er speciaal aandacht voor het centrum van Emmeloord. - Maandagavond 4 april wordt het raadsvoorstel door de commissie besproken in het RondeTafelGesprek. Daarbij is er gelegenheid voor inwoners en bedrijven om aan tafel te komen en hun mening weer te geven. Alleen meeluisteren kan ook. - Maandagavond 11 april vergaderen de fracties in hun fractiekamer over het voorstel. Ook daarbij is ruimte voor beïnvloeding. Aanmelden kan via de fractievoorzitters of –secretarissen. De contactgegeven staan op de site van de gemeenteraad. - De finale van het Open Planproces is tijdens de raadsvergadering van 18 april. Meepraten tijdens de raadsvergadering is niet mogelijk, dan is de raad aan zet. We zetten flink wat extra stoelen neer!’ Hoe kan er nog invloed uitgeoefend worden?   "Voor inwoners en andere belanghebbenden zijn er dus meerdere momenten om door middel van een gesprek met raadsleden invloed uit te oefenen: het Politiek Uurtje op 29 maart, het RTG van 4 april en de fractievergaderingen op 11 april. Daarnaast kan er een mail of brief gericht worden aan de raad. Hiervoor is het mailadres: griffier@noordoostpolder.nl Ingekomen brieven worden elke donderdag aan de raadsleden ter informatie gezonden."   Er is een vaste volgorde en een duidelijk systeem van informatievoorziening. De agendapunten zijn inzichtelijk, teksten zijn makkelijk te vinden. Zelfs tijdens het volgen van een vergadering via livestream. Via je computer weet je dus precies wat er speelt?   "Dat klopt, via de website van de gemeenteraad (raad.noordoostpolder.nl) wordt de informatievoorziening actueel en compleet bijgehouden. Daar kan iedereen ook een abonnement nemen op een wekelijkse attentiemail, waarin alle nieuw toegevoegde stukken op een rijtje staan. Via een linkje kun je direct doorklikken naar het betreffende agendapunt en de stukken. Ook kan er via de raadssite live meegekeken worden naar de uitzending van de raadsvergadering. Dus: zet raad.noordoostpolder.nl in je favorietenbalk!’ Hoe kunnen belangstellenden meer te weten komen over hoe de raad werkt?   "Op de dag van de raadsvergadering is er ook regelmatig ‘Gast van de Raad’. Dat is een soort VIP-arrangement voor een beperkt groepje mensen dat vanaf zes uur, onder het genot van een kop soep en een broodje, uitleg krijgt over hoe de raad werkt en hoe het er tijdens een raadsvergadering aan toe gaat. Aanmelden kan via gastvanderaad@noordoostpolder.nl"