‘Het dictee prikkelt om te schrijven'

Emmeloord - Liesbeth Weijs heeft maandag in de Beurszaal van Theater 't Voorhuys voor de tweede achtereenvolgende keer het Emelwerda De Noordoostpolder Dictee gewonnen. De wisseltrofee voor het beste team ging naar FlevoMeer Bibliotheek.

Daarmee veranderde de teambeker wel van plaats. Vorig jaar won Zorggroep Oude en Nieuwe Land, toen met twee teams van de partij, de trofee. Aan het dictee, dat voor de twintigste keer werd gehouden, deden zestig taalliefhebbers mee verdeeld over tien teams van bedrijven en instellingen uit de Noordoostpolder. Het aantal deelnemers neemt de laatste jaren gestaag af. De organiserende partijen: FlevoMeer Bibliotheek, Emelwerda College, boekhandel Marsman en weekblad De Noordoostpolder maken zich daarover wel enigszins zorgen. Zij willen deze neerwaartse spiraal volgend jaar doorbreken. Voor taalvrijwilliger bij de bieb Ans van de Kamp, die met zeven fouten tweede werd, is niet meedoen ondenkbaar. Ze schuift al twintig jaar aan en won in die tijd tweemaal. Dat geldt ook voor haar teamgenoot van FlevoMeer Bibliotheek Helmich Wierda. ,,Het is altijd ontzettend leuk, al vond ik het dit jaar wel lastig”, verzuchtte Wierda na afloop van de tien dicteeregels voorgedragen door Ben Vinke. Wierda stoeide met woorden als ‘shakespeareaanse', ‘pietje-precies' ‘zwartepiet' en ‘pro-Deoadvocaat' om enkele instinkers te noemen van het op de Olympische Spelen geïnspireerde dictee. Ook het woordje earlgreythee was een taalvondst van dicteemaker Diny Verrips van het Emelwerda College waarop menig dicteeschrijver het hoofd brak. ,,Zo'n dictee is ieder jaar weer een moment om je op de Nederlandse taal te richten. In principe schrijf je steeds minder. Als je op de computer schrijft heb je meteen correctie erbij. Dit is heel wat anders. Het dictee prikkelt, is een stimulans om te schrijven”, vindt Wierda. En zo denkt de 86-jarige Rudy Dorlas er ook over. De oud-onderwijzeres van de Adriaan Valeriusschool in Emmeloord plaatste zich via het dictee in weekblad De Noordoostpolder voor het Lezersteam, waarmee ze in het verleden drie keer de wisseltrofee won. Als ze kan is ze ieder jaar van de partij. ,,Ik denk dat ik drie keren gemist heb.” Haar persoonlijke record staat op zeven fouten. ,,Maar dat ga ik niet meer evenaren hoor.” Het Olympisch dictee vond ze maar moeilijk. ,,Ik heb me er nog wel wat in verdiept, maar ik kon mijn aantekeningen van andere jaren niet meer vinden. Bovendien kan ik niet zo goed meer zien en ook het horen wordt minder. En dan willen de handen ook niet meer zo snel schrijven. Ik hoop dat de correctors het kunnen lezen.” Om via het lezersteam een plekje te bemachtigen in de arena van het polderdictee had ze het dictee, dat in februari in de krant stond, uitgetypt op de computer en met de juiste antwoorden op drie velletjes A4 ingeleverd. Het gemiddeld aantal fouten bedroeg 22,9, maar bij de deelnemers overheerste vooral al bij voorbaat de Olympische gedachte van meedoen is belangrijker dan winnen. Tijdens het nakijken van het dictee hield historicus en schrijver Hans Goedkoop, presentator van Andere Tijden, in de theaterzaal een lezing over de 19de eeuw. Hij reikte na afloop de prijzen uit. Cees Walinga