Spreekuur Palliatieve zorg in Flevoziekenhuis

almere - In het Flevoziekenhuis is sinds 1 maart iedere woensdagmorgen een speciaal combinatiespreekuur voor patiënten met palliatieve zorg problematiek.

Patiënten met palliatieve zorg zijn mensen die ongeneeslijk ziek zijn en advies krijgen over de mogelijkheden om de gevolgen van hun ziekte te verminderen en daardoor de kwaliteit van het leven nog zo goed mogelijk te houden. Huisartsen en medisch specialisten kunnen naar dit spreekuur verwijzen, als zij denken dat er palliatieve zorg problematiek speelt of gaat spelen. Tijdens het palliatief spreekuur ontmoet de patiënt een gespecialiseerd palliatief verpleegkundige en een internist. Internist-hemotoloog Jan Baars: “Doel van dit spreekuur is om de problemen in kaart te brengen in verschillende dimensies, namelijk: body – mind – spirit – sociaal. Hierbij komen nadrukkelijk de persoonlijke wensen en prioriteiten van de patiënt aan bod. We gaan dan samen een plan opstellen dat de patiënt en zijn naasten kan voorbereiden op de toekomstige gevolgen van de ongeneeslijke ziekte en vooral: het beste ervan maken. Hierdoor kunnen we voorkomen dat de patiënt onnodig in ongewenste situaties en/of behandelingen terecht komen. Dit heet ‘advance care planning’. Ook lichten we het medicatie beleid door: zijn de huidige medicijnen effectief om klachten te verlichten of te voorkomen en welke medicijnen kunnen beter gestopt worden?” De palliatieve verpleegkundige en internist hebben zich vooraf “ingelezen” en reserveren ongeveer een uur tijd voor dit gesprek. Het spreekuur is zowel op patiënten met kanker gericht, als op mensen met een andere ongeneeslijke, ernstige aandoening. Meer op: http://www.flevoziekenhuis.nl/palliatieve-zorg/spreekuur-palliatieve-zorg