Boekbespreking Jezus en de vijfde Evangelist

emmeloord - In doopsgezinde gemeente Noordoostpolder is donderdag 17 maart en donderdag 21 april om 20.00 uur een boekbespreking over het boek Jezus en de vijfde Evangelist van Fik Meijer.

In de evangeliën lezen we het een en ander over Jezus’ optreden, maar weinig over de wereld waarin hij leefde. Wie daar wel over schreef was Flavius Josephus, een Joodse geschiedschrijver die enkele jaren na de kruisdood van Jezus in Jeruzalem werd geboren en uiteindelijk in Rome terechtkwam. Hij wordt wel de vijfde evangelist genoemd. Josephus maakt het mogelijk Jezus te vergelijken met andere profeten, messiassen, zelfverklaarde koningen en wonderdoeners. Want Jezus was niet de enige. In zijn boek Jezus & de vijfde Evangelist vertelt Fik Meijer over het waarheidsgehalte van de geboorteverhalen van Jezus, de rol van Maria van Magdala, de betekenis van exorcisme, het geweld in Getsemane, de kruisdood als ultieme straf en Jezus’ opstanding uit de dood. Bijbelse personen uit Jezus’ omgeving krijgen in dit boek een nieuw gezicht: Johannes de Doper, Pontius Pilatus, Barabbas, Judas Iskariot en Jezus’ broer Jakobus. Zo komt de historische Jezus tot leven.