Tempeltje Tollebeek in restauratie

Tollebeek -  Het Tempeltje aan de waterkant van Tollebeek is aan restauratie toe. De eerste aanzet daartoe werd met herstelwerkzaamheden tijdens NL Doet genomen. Verfraaiing van het dorpsaanzicht voor bewoners en passanten per boot is het doel van Dorpsbelang. Gerestaureerde hekken, vervangen van het plankier en een flinke verfbeurt staan op de lijst van werkzaamheden. Onder leiding van oud-timmerman Cees Robbertsen werd afgelopen zaterdag een eerste flinke slag geslagen.