Flevogemeenten samen voor onderdak asielzoekers

Emmeloord - De zes Flevolandse gemeenten zoeken de samenwerking bij het huisvesten van asielzoekers met een verblijfsvergunning (zogenoemde vergunninghouders).

Door samen te werken willen de gemeenten voldoen aan de vraag van het Rijk om vergunninghouders van een woning te voorzien en tegelijkertijd verdringing op de sociale woningmarkt voorkomen. In de eerste helft van 2016 moeten in totaal 678 vergunninghouders onderdak vinden in Flevoland. Alle Nederlandse gemeenten krijgen een aantal vergunninghouders toegewezen, dat zij moeten huisvesten. Nu zitten veel vergunninghouders nog in asielzoekerscentra en de bedoeling is dat zij een vaste woonruimte vinden, omdat deze plekken bedoeld zijn voor asielzoekers die nu veelal in de noodopvang zitten. Het doel van de samenwerking van de Flevolandse gemeenten is om de achterstanden weg te werken en zo de doelstelling te halen. Ook zoeken zij samen naar oplossingen voor de huidige knelpunten op het gebied van integratie, taal, opleiding en werk van vergunninghouders.Uitwisseling van kennis en ervaring is een belangrijk onderdeel van de samenwerking. Soms beschikt de ene gemeente over meer beschikbare en passende woonruimte dan de andere, of biedt de arbeidsmarkt in de ene gemeente meer kansen aan vergunninghouders. De provincie faciliteert de samenwerking en het overleg. Er zitten geen financiële aspecten aan de regionale samenwerking; iedere gemeente behoudt zijn eigen verantwoordelijkheden voor het tijdig realiseren van de taakstelling, inclusief het zoeken van oplossingen hiervoor. De Flevolandse gemeenten en de provincie pleiten voor een flexibelere opstelling van het COA bij de toewijzing van vergunninghouders. Bij voorkeur moeten alleen asielzoekers met voorrang aan Flevolandse gemeenten worden toegewezen die al verblijven in Flevolandse asielzoekerscentra, zodat al in een vroeg stadium kan worden gestart met voorbereidingen en de integratie sneller verloopt.