Bisschop De Korte spreekt in Emmeloord

emmeloord - Bisschop Gerard De Korte vertelt woensdag 16 maart om 14.00 uur bij een themabijeenkomst over encycliek Laudato Si in MFC Nieuw Jeruzalem Kerk in Emmeloord.

Onderwerp van gesprek zal zijn de in juni 2015 verschenen encycliek Laudato Si . In dit schrijven pleit de Paus voor een houding van de mens waarin de zorg voor de schepping verbonden is met de zorg voor de armen die lijden onder de consequenties van verspilling. De titel van de encycliek is ontleend aan het Zonnelied van Franciscus van Assisi. Als woordvoerder van de Bisschoppenconferentie heeft bisschop De Korte bij de introductie van dit pauselijk schrijven in Nederland de belangrijkheid van de encycliek voor kerken samenleving toegelicht.