'Belasting voor dorpsbestuurder te groot'

Creil - l Dorpsbelang Creil vindt dat de werkdruk voor bestuurders van dorpsbelangverenigingen door het delegeren van gemeentelijke taken te groot wordt.

,,Daardoor krijgen we steeds moeilijker vrijwilligers voor dit werk. Bestuurder in Dorpsbelangen wordt steeds meer een klusje voor een gepensioneerde. De belasting wordt te groot doordat er steeds meer taken bijkomen", aldus Lauran Hermus, voorzitter van Dorpsbelang Creil, dinsdagavond op de jaarvergadering van de vereniging in dorpshuis De Binkel. Rijksoverheid en provincies leggen steeds meer taken op het bord van de gemeente en die schuift op haar beurt taken af aan dorpen. Daardoor krijgen de dorpsbesturen wel meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, maar neemt de werkdruk enorm toe, ervaart Hermus.  ,,Het dreigt dat het werk voor Dorpsbelang nauwelijks meer te doen is naast een baan", waarschuwt hij. Hermus riep de inwoners op samen de verantwoordelijkheid voor het dorp op zich te nemen. Hij wees daarbij vooral op het zorgdragen voor het behouden van de voorzieningen die er zijn. Het dorp maakt er geen geheim van dat ze graag ziet dat de christelijke basisschool toenadering zoekt tot de inmiddels gefuseerde rooms katholieke en openbare basisschool. Het dorp heeft nog kavels voor uitbreiding en verwacht daar dit jaar ook bouw. Samen met de voetbalvereniging wordt blij vooruit gekeken naar het moment dat dit jaar de bal over kunstgras rolt op het plaatselijke sportpark.