Conflict op visafslag bij rechter

Urk - De vissorteerders van de visafslag op Urk en de directie zijn er ook dinsdag bij de voorzieningenrechter in Lelystad niet in geslaagd een einde te maken aan het inmiddels langlopende conflict. De rechter in Lelystad wijst daarom over een week vonnis.

  Bij de visveiling werken ongeveer 140 vissorteerders. De directie van de veiling wil het sorteren veranderen en schafte daartoe een sorteermachine aan. De vissorteerders zouden bovendien worden ondergebracht in de Stichting ISLA die onderdeel is van de visveiling. Veel sorteerders vrezen echter dat daardoor hun inkomen flink zal afnemen. Bovendien hebben ze weinig zekerheid over hun toekomst. ,,We voelen dat we het risico dragen van de toekomstige investeringen van de visafslag’’, maakte Jan Rein de Wit namens de vissorteerders duidelijk. ,,De onzekerheid van de vissorteerders is het grootste probleem.’’ Inmiddels zijn al zestig vissorteerders ondergebracht bij de stichting. Van de overige tachtig waren er dinsdagmiddag zestig naar de rechtbank in Lelystad gekomen. Zij zagen dat de pogingen van de rechter om beide partijen op één lijn te krijgen mislukten. Het voorstel van de vissorteerders om te komen tot het instellen van een arbitragecommissie werd door de visveiling afgewezen. Volgens de advocaat was dat al een gepasseerd station. De advocate van de vissorteerders liet ook nog weten dat een grote groep van de vissorteerders terug wil naar de oude situatie. ,,Ze lopen nu onder twee paraplu’s.’’