Jaarvergadering Vereniging Dorpsbelang Marknesse

MARKNESSE - Het  bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Marknesse houdt haar jaarvergadering op vrijdag 11 maart  2016 om 20.00 uur in 'Het Hart van Marknesse'. Na het behandelen van de vaste agendapunten zal de bestuursverkiezing worden gehouden.

Aftredend en niet herkiesbaar zijn de heer A. Bakker, de heer L. Dingemanse, mevrouw M. Stavorinus en mevrouw B. Snippe-van der Velde. Als kandidaten worden voorgedragen: de heer K. de Jongh, de heer L. v.d. Heide, mevrouw B. Vereecken en mevrouw J. Deen. Na de pauze zal de heer H. Buijsman een korte presentatie houden over Marknesse Duurzaam.