Mercatus verkoopt grond voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in Ens

ENS - Mercatus heeft dinsdag officieel een stuk grond aan de Anthony Coolijnstraat in Ens verkocht aan OVT Ontwikkeling.

Daartoe tekenden Ton Beurmanjer, directeur Mercatus, Willem van Tilburg en Jeroen Oost namens OVT Ontwikkeling de koopovereenkomst. Op het stuk grond start een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) met zeven particulieren. In 2014 heeft Mercatus in overleg met haar bewoners tot een aantal ingrijpende plannen besloten in Ens. Daarmee wil de woningcorporatie onder andere de kern van Ens meer kwaliteit voor de toekomst bieden. Zo zijn aan de Baan al woningen gesloopt en vervangen door nieuwe huurwoningen. Bij de sloop van de woningen aan de Anthony Coolijnstraat is ervoor gekozen om in de kern van Ens nieuwbouw koopwoningen te realiseren, waarbij de zeven kopers zelf als opdrachtgever fungeren. Hierdoor hebben volgens Mercatus de kopers zelf zoveel mogelijk invloed. Dit proces wordt geleid door OVT Ontwikkeling, die ook zorgdragen voor de realisatie. Ook dat is een project dat is ontstaan uit de bewonersparticipatie, waarmee Mercatus haar bewoners invloed zegt te willen bieden op de invulling van hun eigen woon- en leefomgeving.