'Burgemeester hanteerde wel degelijk noodbevel'

Emmeloord - De gemeente Noordoostpolder heeft wel degelijk een noodbevel ​gepubliceerd op donderdag 28 januari, stelt Che Post van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

Burgemeester Aucke van der Werff informeerde maandagavond de raad in een verantwoordingsdebat over de gang van zaken van de bewuste avond. Er zou helemaal geen noodbevel uitgevaardigd zijn, hield hij de raadsleden voor. Een week na de avond stuurde de gemeente op aanvraag van een burger echter via de mail het noodbevel toe ondertekend en al door de burgemeester. ,,Er stond niet op dat het een concept was. Nee het was het noodbevel”, aldus de burger die liever anoniem blijft. Volgens de gemeente was het bevel klaargemaakt voor het geval dat. ,,Dat is ook gebeurd toen koningin Beatrix op bezoek was”, aldus een woordvoerder. ,,In geval van nood kan het uit de envelop gehaald worden en van kracht worden.” De gemeente dacht ook dat het zo werkte, maar de burgemeester moet nadrukkelijk het bevel uitvaardigen, bleek na juridische toetsing. Dat ontbrak eraan, zei Van der Werff maandag. Daarom kwam Van der Werff maandag met het opmerkelijke verhaal dat er er op 28 januari helemaal geen noodbevel uitgevaardigd was. ,,​Er lijkt bij d​e burgemeester en het ambtelijk apparaat van Noordoostpolder ​onduidelijkheid te zijn over hoe te handelen in een noodsituatie”, reageert Post. ,,De ​inwerkingtreding van een besluit houdt verband met de publicatie ervan. Het is begrijpelijk dat een ​burger ervan uit gaa​t​ dat wanneer hij een door de burgemeester ondertekend document ontvangt, dit rechtsgeldig is.” ,,De ​politie handelt in dit soort situaties onder het gezag van de burgemeester. ​In dit geval is door de politie gehandeld naar de inhoud van het noodbevel​”, zegt Post. Kortom, als er geen noodbevel was, waarop was het handelen van de politie dan gebaseerd. ,,Wij hebben ​hier​ met verbazing kennis van genomen”, laat Post weten.