INGEZONDEN | Noodbevel

Emmeloord - Op donderdagavond 28 januari jl. werd een informatieavond voor omwonenden gehouden in de Orchideeënhoeve inzake de eventuele vestiging van een tweede AZC. Daarbij zijn journalisten van Omroep Flevoland weg gestuurd omdat een agent wapperde met een zogeheten noodbevel. Want de pers was niet welkom. Dat valt te begrijpen.

Wat echter niet valt te begrijpen dat er direct tegen de pers grof geschut werd ingezet. Temeer daar dit noodbevel niet door de Raad was bekrachtigd wat volgens artikel 176 gemeentewet wel degelijk vereist is. Ook verscheen de tekst van dit noodbevel pas na 20.00 uur op de gemeentelijke website.De burgemeester heeft drie weken lang vol gehouden dat dit noodbevel noodzakelijk was. Pas gisteravond heeft hij de Raad meegedeeld dat het noodbevel eigenlijk niet uitgevaardigd is.Dat het getekend en al wel klaar lag bij eventuele ongeregeldheden. Maar dat het een miscommunicatie was dat het wel kracht is geworden. Dus de pers wordt met veel toestanden verwijderd met een oneigenlijk argument. Met een kanon op een mug schieten noem ik dat. Nog verbijsterend is dat de meerderheid van de Raad dit allemaal klakkeloos voor zoete koek slikt. Alsof het de normale gang van zaken is. Ik vraag me in gemoede af of de meerderheid van de Raad dat noodbevel eigenlijk wel goed heeft gelezen. Het noodbevel maakt beperking van bepaalde grondrechten mogelijk, waardoor terughoudend moet worden omgegaan met het toepassen van een noodbevel. Dick Offringa, Emmeloord