Burgemeester: 'Er was geen noodbevel'

Emmeloord - Op de informatieavond over de mogelijke komst van extra asielzoekers naar Luttelgeest met omwonenden vorige maand was helemaal geen noodbevel uitgeroepen om ongewenste personen op afstand te houden.

Deze uitspraak deed burgemeester Aucke van der Werff maandagavond in een verantwoordingsdebat in de gemeenteraad van Noordoostpolder. De raadsleden wisten niet wat ze hoorden. De burgemeester had zelf daags na het noodbevel toch echt gesproken over een noodbevel. In Nieuwsuur had hij wel gezegd dat als hij er langer over had kunnen nadenken het wellicht niet verstandig was geweest het bevel uit te roepen. Hij repte met geen woord over het feit dat er geen noodbevel was. In de Leeuwarder Courant vertelde hij dat het noodbevel uitgeroepen was om de burgers de gelegenheid te geven vrijuit hun mening te kunnen geven over de komst van vluchtelingen naar Luttelgeest. Nu ineens was er dan de opmerking dat geen noodbevel uitgegeven was, om met name journalisten van Omroep Flevoland op afstand van de informatiebijeenkomst in de Orchideeënhoeve in Luttelgeest te houden. Er had weliswaar wel een noodbevel op de website van Noordoostpolder gestaan, maar dit was slechts een concepttekst, aldus de burgemeester. Als het nodig was zou het afgekondigd worden. Daartoe was geen reden geweest. De tekst was niet officieel afgekondigd, aldus Van der Werff. Wat was er dan wel gebeurd? Een dienstdoende agent had de journalisten weggejaagd met de mededeling dat ze vanwege een noodbevel niet in de buurt van Luttelgeest mochten komen. Van der Werff noemt dit 'een jammerlijke vergissing' van de agent.  Hij liet aan de raad weten dat hij alle commotie over deze miscommunicatie betreurt en de manier van communiceren laat onderzoeken. De raadsleden reageerden verbaasd om vier weken na de avond in Luttelgeest te horen dat er geen noodbevel was. Zij verweten de burgemeester dat hij niet eerder met dit nieuws was gekomen. Volgens Van der Werff begreep hij ook pas later hoe de vork in de steel zat. De meerderheid van de raad ging echter akkoord met de uitleg van de burgemeester in het verantwoordingsdebat.